Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

10 начина да изразиш емоции на английски

 

За да да изразим своите емоции в ежедневното си общуване , ние често прибягваме до употребата на възклицания. Обикновено това са звуци или кратки думи, които могат да изразят най-различни състояния като шок, изненада, гняв, ужас, разочарование, одобрение и други. Ще се спрем на някои от най-популярните от тях в разговорния английски език, което ще Ви помогне да разбирате долавяте всеки емоционален нюанс в общуването с англоговорящи.

 

 

Wow! – Най-популярният начин да изразиш приятна изненада. Израз, придобил популярност от много филми и реклами, употребяван в целия свят.

Yummy! – Когато се храниш и искаш да покажеш, че ястието наистина много ти харесва.

Whoops!  – Отново възклицание, придобило международна популярност, използвано много често в комиксите и анимационните филчета. Употребява се за да покажеш, че си допуснал неволна грешка. Нещо като добре познатото българско „опаа“.

Psst! – Когато трябва да привлечеш възможно най-безшумно вниманието на някого, на място, където е препоръчително да се пази тишина.

Whoa!  – Когато искаш спешно да кажеш „стоп‘‘ на някой, който извършва нещо грешно или нередно.

Blah, blah, blah! – Още един израз, чиято популярност е излязла от рамките на английския език и е придобил масова употреба в целия свят, за да изрази нашето отегчение от някой, който говори непрекъснато.

Yuk!  – Използва се в случаите,  когато трябва да се изрази погнуса и отвращение от нещо неприятно и отблъскващо.

Tut! – звук, който се издава с помощта на език в моменти, когато правите нещо погрешно или сте раздразнени по някаква причина.

Oi! – Използва се в случаите, в които искате да привлечете вниманието на човек, който се намира относително далеч от Вас. Еквивалентът на този израз в американския английски е HEY.

Phew! – Възклицание, което изразява облекчение от някаква опасност, която се е разминала току-що.

Курсове по разговорен английски

Прочетете още