Весела Пракова

"Приятна атмосфера, изключителен преподавател, спокойна обстановка. Ако човек иска да излезе от ежедневието като същевременно прави нещо полезно и интересно, това е мястото!"

групово обучение по испански език, ниво А1

Сертификатни курсове DELF/DALF

DELF и DALF са френски сертификати, удостоверяващи знанията по френски език на чужденци. Издават се от Министерството на Образованието във Франция.

DELF се състои от четири незаисими дипломи, съответстващи на първите четири нива от Общата европейска езикова рамка.

DALF се състои от две независими дипломи, съответстващи на двете най-високи нива според Общата европейска езикова рамка.

За всяко ниво на сертификата се оценяват четирите типа умения: слушане и четене с разбиране, както устно и писмено изразяване.

DELF B2 и DALF C1 са нивото, необходимо за влизане в повечето френски университети.

 

DELF

Детайли за DELF

 • DELF: Diplôme d’Etudes en Langue Française;
 • Сфера на признание: академичните и бизнес среди по света;
 • Валидност: Сертификатът е безсрочен;
 • Ниво: А1 - B2 от Общата Европейска Езикова Рамка;
 • Групи: до 8 човека;
 • Продължителност: 40 учебни часа;
 • Местоположение: офис Евриста;
 • Цена: 320 лв. + 45 лв. за учебни материали.

 

DALF

Детайли за DALF

 • DALF: Diplôme Approfondi de Langue Française.
 • Сфера на признание: академичните и бизнес среди по света;
 • Валидност: Сертификатът е безсрочен;
 • Ниво: C1 - С2 от Общата Европейска Езикова Рамка;
 • Групи: до 8 човека;
 • Продължителност: 40 учебни часа;
 • Местоположение: офис Евриста;
 • Цена: 320 лв. + 45 лв. за учебни материали.

 

При подготовката за успешното явяване на сертификатните изпити по Френски език, ние използваме учебни материали на водещите издателства CLE International и Hachette.

Курсовете могат да бъдат провеждани както в групова форма на обучение, така и индивидуално. В зависимост от броя на курсистите се изготвя хорариум за курса.

За да се запишете на курс за подготовка за изпити DELF/DALF е необходимо да направите тест за определяне на ниво.

За повече информация можете да се свържете с нас.