Петър Йорданов Петров

"Перфектни, коректни, отзивчиви... Най-добрите."

подготовка за сертификатен изпит по италиански език,  PLIDA B2

Английски език

Английският е най-влиятелният и популярен език в съвременния свят.

Ефектът на глобализацията направи така, че днес той е навсякъде около нас. Употребата му дотолкова е навлязла в ежедневието ни, че умението да говориш английски е изключително важно за всеки уважаващ себе си човек.

Постигането на високо професионално ниво днес е немислимо, ако не владеете английски език. Ползвайки го, Вие разширявате неимоверно много обхвата на своите източници, търсейки оригинално съдържание, независимо от желаната тематика. Огромната част от специализираната научна литература също е написана на английски и всяка стъпка към Вашия успех е неразривно свързана с употребата на този език. Неизброими са ползите, които английският носи на тези, които го владеят. От улеснена комуникация при пътуване в чужбина, през подобряване на шансовете за професионална реализация, за да стигнем до света на високите технологии, където използваната терминология е изцяло на английски език.