Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Езикова Академия ЕВРИСТА предлага на своите клиенти курсове по Английски език за всички нива според Европейската езикова рамка. Повече информация можете да видите тук:

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Курсове по общ английски език

Курсовете по Английски език по нива са насочени към изграждане на основата на Вашите граматически и лексикални познания, както и към развиване на умения за комуникация в реални ситуации от ежедневието. Целта е постигане на лекота и непринуденост на изказа, която ще Ви помогне да изразявате по-ясно и уверено себе си и своите мисли.

 • Курсовете са подходящи както за студенти, така и за работещи хора;
 • Занятията са  максимално практически насочени;
 • Обучението се провежда в малки групи , което запазва фокуса върху индивидуалните потребности на всеки курсист;
 • Приятна и уютна атмосфера, която предразполага да учите с удоволствие;
 • Модерно оборудвани  учебни зали;
 • Интерактивни методи на обучение;
 • Опитни и квалифицирани преподаватели;
 • В процеса на обучение се ползват най-новите учебни системи на водещите издателства като Cambridge University Press, Oxford, Longman, Express Publishing и др., както и разнообразни допълнителни материали;
 • Освен конкретните езикови познания, нашият курс ще Ви помогне да  се докоснете и до специфичните особености на британската култура и нрави;
 • Текущи тестове, проследяващи индивидуалния напредък на всеки курсист;
 • Сертификат: След финален изпит всеки курсист получава удостоверение за успешно преминато ниво.

 

Starter-Абсолютно начинаещ

Подходящо е за хора, които не са изучавали английски език до момента. Позволява да навлезете плавно в същността на езика. Покриването на това ниво ще Ви даде възможност:
 

 • Да четете и разбирате кратки словосъчетания;
 • Да използвате основен набор от думи и фрази;
 • Да слушате и долавяте познати думи и изрази;
 • Да пишете кратки фрази и прости изречения;
 • Да положите основа на правилното произношение.  

 

A1-Elementary-Основно ниво на владеене

Ниво, в което се поставя граматическата и лексикалната основа на Вашите познания по английски език, благодарение на които ще можете да проведете разговор на различни теми от всекидневието. Покриването на ниво А1 ще Ви даде възможност:

 • Да четете и разбирате кратки текстове;
 • Да представите и опишете себе си накратко;
 • Да напишете кратък текст по позната тема;
 • Да използвате основни граматически времена;
 • Да задавате и отговоряте на прости въпроси.  

 

А2-Pre-intermediate-Основно ниво на владеене

Това е нивото, което има за цел да преодолеете неувереността на начинаещия и да започнете постепенно да се изразявате на английски език. Тук не само ще обогатите речниковия си запас, но и ще надградите положените вече основи на своите граматически познания. Покриването на ниво А2 ще Ви даде възможност:

 • Да използвате доста по-широк набор от изречения или изрази;
 • Да слушате и разбирате диалози на теми от всекидневието;
 • Да боравите безпроблемно с основните времена в английския език;
 • Да водите обичайна комуникация (по телефон, имейл и т.н.);
 • Да четете с лекота текстове предназначени за нивото.  

 

B1-Intermediate-Самостоятелно ниво на владеене

Това ниво ще Ви даде самочувствие да използвате английския език с лекота. Ще започенете да употребявате по-сложни граматични структури и ще задълбочите своите лексикални познания. Покриването на ниво B1 ще Ви даде възможност:

 • Да пишете свободно текстове на разнообразна тематика;
 • Да боравите с все по-голям тематичен речников запас;
 • Да изразявате своите впечатления, възгледи, настроения;
 • Да говорите с все по-добро произношение;
 • Да четете свободно и с удоволствие текстове.  

 

B2- Upper-Intermediate-Самостоятелно ниво на владеене

Това е нивото, което ще Ви даде увереност и спокойствие да възприемате и систематизирате информация с разнообразна тематика и от различни източници. Покриването на ниво B2 ще Ви даде възможност:
 

 • Да употребявате уместно специфични граматични времена;
 • Да говорите с ясно, естествено произношение и интонация;
 • Да слушате и разбирате безпроблемно информация от медиите;
 • Да се аргументирате убедително по време на дискусия;
 • Да пишете ясни и подробни текстове, доклади, есета и др.  

 

C1- Advanced-Свободно ниво на владеене

Това е нивото, при което можете да употребявате езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Покриването на ниво C1 ще Ви даде възможност:
 

 • Да използвате лексика, богата на идиоматични изрази и фразеологични глаголи;
 • Да изразявате себе си на високо издържано граматично ниво;
 • Да четете и разбирате дълги и сложни текстове, без значение от тематиката;
 • Да слушате и разбирате с лекота лекции, дискусии, дебати;
 • Да се аргументирате без затруднение, да пишете есета, доклади и др.