Езикова Академия ЕВРИСТА предлага на своите клиенти курсове по Английски език за всички нива според Европейската езикова рамка. Повече информация можете да видите тук:

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Курсове по общ английски език

Курсовете по Английски език по нива са насочени към изграждане на основата на Вашите граматически и лексикални познания, както и към развиване на умения за комуникация в реални ситуации от ежедневието. Целта е постигане на лекота и непринуденост на изказа, която ще Ви помогне да изразявате по-ясно и уверено себе си и своите мисли.

 • Курсовете са подходящи както за студенти, така и за работещи хора;
 • Занятията са  максимално практически насочени;
 • Обучението се провежда в малки групи , което запазва фокуса върху индивидуалните потребности на всеки курсист;
 • Приятна и уютна атмосфера, която предразполага да учите с удоволствие;
 • Модерно оборудвани  учебни зали;
 • Интерактивни методи на обучение;
 • Опитни и квалифицирани преподаватели;
 • В процеса на обучение се ползват най-новите учебни системи на водещите издателства като Cambridge University Press, Oxford, Longman, Express Publishing и др., както и разнообразни допълнителни материали;
 • Освен конкретните езикови познания, нашият курс ще Ви помогне да  се докоснете и до специфичните особености на британската култура и нрави;
 • Текущи тестове, проследяващи индивидуалния напредък на всеки курсист;
 • Сертификат: След финален изпит всеки курсист получава удостоверение за успешно преминато ниво.

 

Starter-Абсолютно начинаещ

Подходящо е за хора, които не са изучавали английски език до момента. Позволява да навлезете плавно в същността на езика. Покриването на това ниво ще Ви даде възможност:
 

 • Да четете и разбирате кратки словосъчетания;
 • Да използвате основен набор от думи и фрази;
 • Да слушате и долавяте познати думи и изрази;
 • Да пишете кратки фрази и прости изречения;
 • Да положите основа на правилното произношение.  

 

A1-Elementary-Основно ниво на владеене

Ниво, в което се поставя граматическата и лексикалната основа на Вашите познания по английски език, благодарение на които ще можете да проведете разговор на различни теми от всекидневието. Покриването на ниво А1 ще Ви даде възможност:

 • Да четете и разбирате кратки текстове;
 • Да представите и опишете себе си накратко;
 • Да напишете кратък текст по позната тема;
 • Да използвате основни граматически времена;
 • Да задавате и отговоряте на прости въпроси.  

 

А2-Pre-intermediate-Основно ниво на владеене

Това е нивото, което има за цел да преодолеете неувереността на начинаещия и да започнете постепенно да се изразявате на английски език. Тук не само ще обогатите речниковия си запас, но и ще надградите положените вече основи на своите граматически познания. Покриването на ниво А2 ще Ви даде възможност:

 • Да използвате доста по-широк набор от изречения или изрази;
 • Да слушате и разбирате диалози на теми от всекидневието;
 • Да боравите безпроблемно с основните времена в английския език;
 • Да водите обичайна комуникация (по телефон, имейл и т.н.);
 • Да четете с лекота текстове предназначени за нивото.  

 

B1-Intermediate-Самостоятелно ниво на владеене

Това ниво ще Ви даде самочувствие да използвате английския език с лекота. Ще започенете да употребявате по-сложни граматични структури и ще задълбочите своите лексикални познания. Покриването на ниво B1 ще Ви даде възможност:

 • Да пишете свободно текстове на разнообразна тематика;
 • Да боравите с все по-голям тематичен речников запас;
 • Да изразявате своите впечатления, възгледи, настроения;
 • Да говорите с все по-добро произношение;
 • Да четете свободно и с удоволствие текстове.  

 

B2- Upper-Intermediate-Самостоятелно ниво на владеене

Това е нивото, което ще Ви даде увереност и спокойствие да възприемате и систематизирате информация с разнообразна тематика и от различни източници. Покриването на ниво B2 ще Ви даде възможност:
 

 • Да употребявате уместно специфични граматични времена;
 • Да говорите с ясно, естествено произношение и интонация;
 • Да слушате и разбирате безпроблемно информация от медиите;
 • Да се аргументирате убедително по време на дискусия;
 • Да пишете ясни и подробни текстове, доклади, есета и др.  

 

C1- Advanced-Свободно ниво на владеене

Това е нивото, при което можете да употребявате езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Покриването на ниво C1 ще Ви даде възможност:
 

 • Да използвате лексика, богата на идиоматични изрази и фразеологични глаголи;
 • Да изразявате себе си на високо издържано граматично ниво;
 • Да четете и разбирате дълги и сложни текстове, без значение от тематиката;
 • Да слушате и разбирате с лекота лекции, дискусии, дебати;
 • Да се аргументирате без затруднение, да пишете есета, доклади и др.