Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Как да кажем колко е часът на английски

 

 Начин 1: Първо казваме часа и след това минутите. (Час+Минути)

 • За минутите от 01 до 09, „0“ се изговарвя като „oh”

  6:25 - It’s six twenty-five
  8:05 - It’s eight O-five
  9:11 - It’s nine eleven
  2:34 - It’s two thirty-four

 

 

Начин 2: Първо казваме минутите и след това часа. (Минути+PAST/TO+Час)

 • За минутите от 1-30 използваме PAST след минутите
 • За минутите от 31-59 използваме TO след минутите

  2:35 – It’s twenty-five to three
  11:20 – It’s twenty past eleven
  4:18 – It’s eighteen past four
  8:51 – It’s nine to nine
  2:59 – It’s one to three

 • Когато е 15 минути след часа обикновено казваме: (a) quarter past

  7:15 – It‘s (a) quarter past seven

 • Когато е 15 минути преди часа обикновено казваме: (a) quarter to

  12:45 – It’s (a) quarter to one.

 • Когато са 30 минути след часа обикновено казваме: half past

  3:30 – It’s half past three. (Може да се каже и Three-thirty.)

 • O’clock : Използваме o’clock, когато часът е точен и няма минути.

  10:00 – It’s ten o’clock.
  5:00 – It’s five o’clock.
  1:00 – It’s one o’clock.

 • 12:00 За 12:00ч. има четири начина да се каже на английски език:

  Twelve o’clock
  Midday = noon
  Midnight

Как да попитаме за часа на английски език

 • Най-често срещаните въпроси за точен час на английски език са:

What time is it?
What is the time?

 • По-учтив начина да зададем този въпрос е:

Could you tell me the time please?

 • За да попитаме за часа, в който ще се проведе конкретно събитие използваме най-често:

What time … ?
When … ?

What time does the flight to Sofia leave?
When does the bus arrive from London?
When does the concert begin?

Как да отговорим колко е часът на английски

 • Използваме It is или It’s, за да отговорим на въпроса колко е часът в момента.

It is half past five. (5:30)
It’s ten to twelve. (11:50)

 • Използваме AT+часа, когато казваме часа за конкретно събитие.

The bus arrives at midday. (12:00)
The flight leaves at a quarter to two. (1:45)
The concert begins at ten o’clock. (10:00)

AM vs. PM

 • AM = ante meridiem, before noon (преди обяд)
 • PM = post meridiem, after noon (след обяд)

3 am = Three o’clock in the morning.
3 pm = Three o’clock in the afternoon.

Прочетете още