Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Вечерен разговорен курс по немски език онлайн от февруари 2023г.

Вечерен разговорен курс по немски език онлайн от февруари 2023г.

На 13ти и 14ти февруари 2023г. стартираме нови вечерни групи по разговорен немски език, които ще се провеждат онлайн, във виртуална класна стая с преподавател на живо. Обученията ще са подходя...

повече +

Вечерен разговорен курс по италиански език онлайн от февруари 2023г.

Вечерен разговорен курс по италиански език онлайн от февруари 2023г.

На 13ти и 14ти февруари 2023г. стартираме нови вечерни групи по разговорен италиански език, които ще се провеждат онлайн, във виртуална класна стая с преподавател на живо. Обученията ще с...

повече +

Вечерен разговорен курс по английски език онлайн от февруари 2023г.

Вечерен разговорен курс по английски език онлайн от февруари 2023г.

На 13ти и 14ти февруари 2023г. стартираме нови вечерни групи по разговорен английски език, които ще се провеждат онлайн, във виртуална класна стая с преподавател на живо. Обученията ще са подх...

повече +

Дневен разговорен курс по немски език онлайн от февруари 2023г.

Дневен разговорен курс по немски език онлайн от февруари 2023г.

На 13ти и 14ти февруари 2023г. стартираме нови дневни групи по разговорен немски език, които ще се провеждат онлайн, във виртуална класна стая с преподавател на живо. Обученията ще са подходящ...

повече +