Петър Йорданов Петров

"Перфектни, коректни, отзивчиви... Най-добрите."

подготовка за сертификатен изпит по италиански език,  PLIDA B2

Детайли за курса

  • Групи: 4-6 човека;
  • Нива: А2-B1 и B2-С1;
  • Продължителност: 30 учебни часа;
  • Местоположение: офис Евриста;
  • Сертификат: издава се след завършване на модула;
  • Цена: 179 лв. с включени учебни материали.

 

Разговорният курс по руски език е предназначен за курсисти, които вече са придобили базови граматически и лексикални познания. Целта на курса е да се развие най-важното умение при усвояването на един език, а именно умението да се разговаря. Разнообразните аудио визуални материали, които Езикова Академия ЕВРИСТА осигурява за целите на обучението, ще помогнат да надградите натрупаните до този момент познания и да им придадете практическо измерение.

Разискваните актуални теми от ежедневието позволява на всички участници да се включват пълноценно и да развият своите говорни умения.