Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Детайли за курса

  • Групи: 4-6 човека;
  • Нива: А2-B1 и B2-С1;
  • Продължителност: 30 учебни часа;
  • Местоположение: офис Евриста / виртуална класна стая с преподавател на живо;
  • Сертификат: издава се след завършване на модула;
  • Цена: 269 лв. с включени учебни материали.

 

Разговорният курс по руски език е предназначен за курсисти, които вече са придобили базови граматически и лексикални познания. Целта на курса е да се развие най-важното умение при усвояването на един език, а именно умението да се разговаря. Разнообразните аудио визуални материали, които Езикова Академия ЕВРИСТА осигурява за целите на обучението, ще помогнат да надградите натрупаните до този момент познания и да им придадете практическо измерение.

Разискваните актуални теми от ежедневието позволява на всички участници да се включват пълноценно и да развият своите говорни умения.