Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

15 идиома на английски, които трябва да знаете

Идиомът е словосъчетание, съставено от две или повече думи, чието значение е различно от буквалното значение на думите в него.

Познаването на значенията на идиомите и използването им в подходящ контекст е един от белезите на отлично владеене на английския език. И тъй като тези значения не са ясни от пръв поглед, изучаването им налага специално внимание.

 

 

 

A PIECE OF CAKE

Значение: лесна работа; дреболия; фасулска работа
Пример: Solving the problem was a piece of cake. (Решаването на въпроса беше много лесно.)

 

LET THE CAT OUT OF THE BAG

Значение: издавам тайна; изпускам се; изплювам камъчето.
Пример: Everybody knows about our plans – I wonder who let the cat out of the bag. (Всички знаят за плановете ни – кой ли може да е изплюл камъчето?)

 

CAN'T JUDGE A BOOK BY ITS COVER

Значение: не можеш да съдиш за някого или нещо по външния вид.
Пример: I know he looks scary, but my dog is really gentle. You can’t judge a book by its cover. (Знам, че изглежда страшно, но кучето ми наистина е добро. Не можеш да съдиш за някого по външния вид.)

 

BREAK A LEG!

Значение: да ти върви по вода!; успех!
Пример: I hope the performance goes well, Adam. Break a leg! (Вярвам, че представянето ще мине добре, Адам. Успех!)

 

UNDER THE WEATHER

Значение: не много добре; неразположен; махмурлия.
Пример: I felt under the weather after the trip. (Не се чувствах много добре след пътуването.)

 

BY THE SKIN ONE'S TEETH

Значение: за малко; едва-едва; по чудо.
Пример: Maddy caught the train by the skin of her teeth. (Мади хвана влака на косъм.)

 

I COULD EAT A HORSE

Значение: чувствам се изключително гладен; мога да изям слон.
Пример: I’m so glad I ordered an extra large pizza. I could eat a horse! (Толкова съм щастлива, че си поръчах голяма пица. Мога да изям цял слон!)

 

BEAT AROUND THE BUSH

Значение: говоря със заобикалки; увъртам.
Пример: I wish my boss would stop beating around the bush and tell me what he really thinks of my product idea. (Иска ми се шефът ми да престане да увърта и да ми каже какво всъщност мисли за идеята ми.)

 

ONCE IN A BLUE MOON

Значение: много рядко; от дъжд на вятър.
Пример: Huan only cooks at home once in a blue moon. (Хуан готви вкъщи от дъжд на вятър.)

 

HAVE A BUTTERFLIES IN YOUR STOMACH

 

Значение: свива ме под лъжичката; стомахът ми е свит на топка.
Пример: Jamal had butterflies in his stomach as he waited for his date outside the restaurant. (Стомахът на Джамал беше свит на топка, докато чакаше срещата си през ресторанта.)

 

A TOUGH COOKIE

Значение: упорит човек; човек със собствено мнение; костелив орех.
Пример:  Debbie’s a tough cookie. She doesn’t mind when people criticise her work. (Деби е костелив орех. Изобщо не обръща внимание, когато хората критикуват работата й.)

 

SEE EYE TO EYE

Значение: съгласяваме се напълно; разбираме се.
Пример:  We usually see eye to eye on different matters. (Обикновено имаме едно и също мнение по различни въпроси.)

 

COST AN ARM AND A LEG

Значение: много скъпо; цяло състояние.
Пример:  My new suit cost an arm and a leg. I bought it in Milan. (Новият ми костюм струваа цяло състояние. Купух си го от Милано.)

 

STEAL SOMEONE'S THUNDER

Значение: открадвам нечия идея.
Пример:  Megan stole my thunder when she told the professor the result of my experiment. (Меган открадна идеята ми като каза на професора резултата от моя експеримент.)

 

ON THE BALL

Значение: упорит; бдителен.
Пример:  He is really on the ball and never makes a mistake at work. (Той е много бдителен и никога не прави грешки в работата си.)

 

 

За записвания можете да използвате контактната ни форма  
или да ни се обадите на: +359 893 655 767

Тест за езиково нивоЗаявете курс

 

 

Прочетете още