Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Испански език

Испанският език е един от един от най-говорените езици в света. Получил силно разпространение по време на испанската колонизация през средните векове, днес той е най-популярният език в източното полукълбо, особено в Северна и Южна Америка. Ако професионалните Ви задължения налагат контакти с хора от тази част на света, или искате да пътувате в тази посока, испанският език би бил от голяма полза за Вас. Със своята благозвучност, присъща за всички романски езици и ясни правила на произношението, освен всичко друго, испанският е и много приятен за изучаване. Той е отличен избор, ако за първи път изучавате чужд език, а ако вече владеете такъв, добавянето на испански като втори чужд език би разкрило пред вас много възможности в мултиезичния свят, в който живеем!