Петър Йорданов Петров

"Перфектни, коректни, отзивчиви... Най-добрите."

подготовка за сертификатен изпит по италиански език,  PLIDA B2

Да, в края на всеки курс се полага финален тест, с който се оценяват придобитите Ви знания по време на обучението.