Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Сертификатни курсове TestDaF

Подготовката за явяване на изпит за продобиване на международно признат сертификат е важна част от Вашето езиково обучение по немски език.

Изисквани от всяка авторитетна международна организация, те са задължително условие, ако си поставяте високи цели в професионален и личен план.

Развийте знанията и уменията необходими за постигане на максимални резултати!

 

Явяването и придобоването на сертификат за владеенето на немски език е важна част от езиковото Ви обучение, ако:

 • Имате добри или много добри знания по немски език и желаете да получите общовалиден сертификат;
 • Искате да следвате в Германия;
 • Нуждаете се от сертификат за целите на следването си, за упражняване на професията си и др.;
 • Искате да подобрите своята конкурентоспособност на трудовия пазар.

 

Детайли за TestDaF

 • TestDaF: Test für Deutsch als Fremdsprache-езиков изпит по немски език за хора, желаещи да следват в Германия или да получат серификат удостоверяващ владеенето на езика;
 • Сфера на признание: академичните и бизнес среди по света;
 • Валидност: Сертификатът е безсрочен;
 • Ниво: B2 - С1 от Общата Европейска Езикова Рамка;
 • Групи: до 6 човека;
 • Продължителност: 48 учебни часа;
 • Местоположение: офис Евриста / виртуална класна стая с преподавател на живо.
 • Цена: 599 лв. + 47.90 лв. за учебни материали.

 

При подготовката за успешното явяване на сертификатните изпити по Немски език, ние използваме учебни материали на водещите издателства Klett, Langenscheidt и Hueber.

Курсовете могат да бъдат провеждани както в групова форма на обучение, така и индивидуално. В зависимост от броя на курсистите се изготвя хорариум за курса.

За да се запишете на курс за подготовка за явяване на изпит TestDaF е необходимо да направите тест за определяне на езиково Ви ниво.

За повече информация можете да се свържете с нас.