1. Общи условия за ползване на уеб сайта

Моля, прочетете внимателно условията за ползване. С достъпа си до сайта www.evrista.bg и информацията в него, Вие автоматично се съгласявате с посочените по-долу условия.

Този уеб сайт е собственост на Евриста БГ ООД. Евриста БГ ООД си запазва правото да прави всякакви промени в данните и условията; да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и без предварително уведомление.

 

2. Авторско право

Цялото съдържание на този сайт, дизайнът, структурата, информацията, включително всички текстове и изображения (картинки) са предмет на авторското право. Те са собственост на Евриста БГ ООД, която притежава изключителното право за ползването им.

Можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части, изображения и др. от www.evrista.bg, при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Нямате право да копирате, изменяте, разпространявате, лицензирате, публикувате или продавате части или цялото съдържание на www.evrista.bg за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително изрично писмено разрешение на Евриста БГ ООД.

Сайтът www.evrista.bg може да съдържа материали, названия или търговски марки, собственост на други фирми, организации и сдружения, защитени от ЗАПСП.

 

3. Препратки

Евриста БГ ООД не носи отговорност за информацията, както и за нейната пълнота, съдържаща се в сайтове, към който сайтът www.evrista.bg има хипервръзки.

 

4. Отговорност

Евриста БГ ООД поддържа актуална информация на сайта. Въпреки това Евриста БГ ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта www.evrista.bg. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на примяна без предварително уведомление. Евриста БГ ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. При никакви обстоятелства Евриста БГ ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Евриста БГ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.evrista.bg.

 

5. Конфиденциалност и защита на личните данни

Евриста БГ ООД е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД. За предоставяне на обучителни услуги, Евриста БГ ООД може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за клиенти. www.evrista.bg има право да събира информация въведена от потребителите му, в т.ч. IP адреси, адреси на електронни пощи, дата и час на посещанието, източник на заявка и други,и да я използва по начин по който Евриста БГ ООД намери за добре с цел предлагането и предоставянето на услугите на фирмата.

www.evrista.bg има право да изпраща рекламни имейли до всички негови потребители, регистрирани в сайта. Всеки регистриран потребител дава своето съгласие да получава рекламни имейли и обаждания от Евриста БГ ООД.

Посещавайки сайта www.evrista.bg, Вие се съгласявате с нашите правила и условия за ползване на сайта.