Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

10 идиома на Английски език свързани с храната

 

 

Идиомите са фрази  с преносно значение, които не се превеждат буквално. В Английски език има много идиоми свързани с храната. Тук ще Ви представим 10 от тях:

 

 

 

 idioms-english-food

 

Nutty as a Fruitcake


Означава „луд, превъртял човек“
пр. You are nutty as a fruitcake if you think that I’ll climb up that peak. (Ако мислиш, че ще изкатеря този връх, ти си луд.).

 “Slower than Molasses”

Означава „изключително бавно“. За да се засили ефектът може да се добави “in January,” “going uphill”.
пр. Тhis bus is moving slower than molasses! ( Този автобус се движи ужасно бавно!).

 Cool as a Cucumber

Означава „спокоен, невъзмутим човек, не му мигва окото“.
пр. She was cool as a cucumber even after she was fired. (Тя беше напълно спокойна, даже и след като я уволниха.).

Bad / Rotten Apple

Означава „ гнила ябълка“.
пр. My students are very good but there’s one who causes problems-the rotten apple. (Моите студенсти са много добри, но има един, който създава проблеми – гнилата ябълка.).

 Big Cheese

Означава „ важна клечка; едра риба; от голямото добрутро“
пр. Her husband was a big cheese in an insurance company. (Съпругът й беше голяма клечка в някаква застрахователна компания.).

 “Couch Potato

Означава „човек, който гледа много телевизия“
пр. I like to watch television but I am not a couch potato. (Обичам да гледам телевизия, но не съм телеман.).

 “Have a Lot on my Plate”

Означава „имам много работа; претоварен съм“.
пр. When the twins came we had a lot on our plate. (Когато дойдоха близнаците, имахме много грижи по тях.).

 “Take it with a Grain of Salt”

Означава „ приемам с недоверие; отнасям се скептично; поставям под съмнение“
пр. You have to take everything she says with a grain of salt. (Приемай всичко, което тя казва, с резерви.).

 “А Piece of Cake

Означава „лесна работа; дреболия; фасулска работа“
пр. Solving the problem was a piece of cake. (Решаването на въпроса беше лесна работа.).

 “Walk on Eggs

Означава „действам предпазливо, много внимателно“
пр. We have to be walking on eggs in this situation. (Трябва да бъдем много внимателни в тази ситуация.).

Прочетете още