Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

12 идиома на Английски език свързани с парите

 Идиомите са специфични изрази, които се използват само в даден език и е напълно невъзможно да бъдат преведени буквално на друг език. Преводът трябва да бъде смислов. Примери за такива изрази в българския език са: "От трън, та на глог", "Отварям си очите на четири", "Познавам му и кътните зъби" и др. Тези изрази, ако бъдат преведени буквално на друг език, ще загубят смисъла, който имат на български език. 

 

 

 

 „Всемогъщият долар“ е вдъхновил наличието на много интересни фрази и идиоми. Ето 12 от тях:

 

 

 

Cheap skate

Означава: скръндза, стипца
пр. If you go with him to a restaurant, you’ll find out what a cheap skate he is. ( Ако отидеш с него на ресторант, ще разбереш, че е скръндза.).

 

Cold Cash / Hard Cash

Означава: пари в брой, пари в наличност 
пр. You can pay only in cold cash. ( Можете да платите само в брой.).

 

Cut-rate

Означава: с намалена цена 
пр. There are cut-rate cars in that shop. ( Продават коли с намелени цени там.).

 

Dime a Dozen


Означава: с лопата да ги ринеш; под път и нас път
пр. Don’t bother buying them because those are a dime a dozen there we are going. ( Недей да купуваш, защото там, където отиваме, са с лопата да ги ринеш.).

 

Dutch Treat

Означава: печерпка или ядене, на което всеки си плаща
пр. We go out for lunch, but it’s Dutch treat. ( Ходим да обядваме заедно, но всеки си плаща.).

 

To Feel Like a Million Bucks (or Dollars)


Означава: екстра съм; чувствам се чудесно.
пр. I feel like a million today. ( Чувствам се чудесно днес.).

 

To Go Broke / Go bust


Означава: оставам без пари; без пукната пара съм; разорявам се
пр. It’s not difficult to go broke with a wife like this. ( Лесно можеш да останеш без пари с такава жена.).

 

To Grease Your Palm


Означава: подкупвам някого
пр. If you grease his palm he’ll help you. ( Ако му пуснеш нещо, ще ти помогне.).

 

Hit the Jackpot


Означава: изваждам голям късмет; удрям кьоравото
пр. You’d really hit the jackpot if you marry her. ( Голям късмет ще извадиш, ако се ожениш за нея.).

 

In the Red


Означава: в загуба; в дефицит; в дълг; на червено
пр. Our company is in the red this month. ( Този месец компанията ни е на червено.).

 

To Make a Bundle / Make a Pile / Make a Mint


Означава: натрупвам пари; правя пари
пр. He made a bundle by selling cars. ( Той направи пари, продавайки коли.).

 

Penny for your Thoughts


Означава: за какво мислиш?; кажи ми за какво мислиш?
пр.“She noticed her friend’s silence and said, ‘Penny for your thoughts?'”

Прочетете още