Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Бизнес английски език: Как да благодарим в имейл

 Курсовете по бизнес английски помагат за изграждането на едно от важните умения в корпоративния свят – провеждането на официална бизнес комуникация по имейл. В ежедневния поток от имейли често се налага да изкажем благодарност на хората, с които комуникираме.  Нека разгледаме няколко от най-утвърдените изрази в света на бизнес английския, с които можем  да изразим своята благодарност в най-различни ситуации.

 

 

 

 • THANK YOU FOR CONTACTING US 
  Когато някой отправи запитване относно услугите, които Вие или Вашата компания предлагате, този израз е удачен начин да започнете комуникация. Покажете своята благодарност за проявения интерес и направете плавно въведение към основната тема на имейла с включването на предлозите „about” и“regarding”.
  Например: “Thank you for contacting us regarding our new products and promo prices.”
 • THANK YOU FOR YOUR PROMPT REPLY
  В съвременния бизнес бързият отговор на получените имейли се приема като белег  на висока корпоративна култура и работна етика. Не пропускайте да го отбележите и да благодарите на отсрещната страна.
 • THANK YOU FOR THE INFORMATION
  Информацията е най-ценният ресурс в света на бизнеса. Винаги благодарете на тези, които са се постарали да Ви предоставят такава като тук отново можете да използвате добре познатите Ви от курсовете по английски език предлози „about” и“regarding”.
  Например: “Thank you for the information about your current survey."
 • THANK YOU FOR YOUR FEEDBACK
  Често в комуникацията с мениджъри, сътрудници или клиенти ще получавате имейли, съдържащи критика, препоръки или открито недоволство от начина, по който се справяте. Не забравяйте, че това са ситуации, от които също можете да извлечете позитиви, затова запазете спокойствие и благодарете за обратната връзка. Тук бихте могли да използвате и израза: „Thank you raising your concerns“
 • THANK YOU FOR ALL YOUR ASSISTANCE
  Когато някой излезе от своята зона на комфорт, за да Ви съдейства при разрешаването на даден проблем, можете да включите в употреба посочения израз. В случай, че искате да направите Вашата благодарност още по-силна използвайте: "I truly appreciate your help in resolving the problem."
 • THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING
  Този израз не се употребява, за да благодарите на някого,че разбира това, което му пишете, а в случаите, в които желаете от отсрещната страна нещо, което би могло да и причини определени затруднения или неудобства.
 • THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION
  Ако комуникирате по имейл във връзка с очаквана полза или възможност за Вас като например при кандиатствате за работна позиция, това е обичайният израз, с който да благодарите преди да приключите своя имейл.
 • THANK YOU AGAIN FOR EVERYTHING YOU’VE DONE
  Дори вече да сте благодарили за нещо по-рано в имейла си, можете да затвърдите отново своята благодарност и в края, особено в случаите, когато отсрещната страна наистина заслужава това.

Да сте любезни и да умеете да благодарите е полезно, но това е само едно от многото полезни умения, които може да придобиете, посещавайки нашите курсове по бизнес английски.

Обучения по бизнес английски език

Прочетете още