Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Чуждоезиковото обучение в първите 6 години

Всички сме чували за първите 7 години и тяхната роля при възпитанието на децата. Всеизвестна е тяхната важност в поставяне на основите по-нататъшното развитие на човека. В следващите редове обаче няма да говорим това, а ще обърнем внимание на първите 6 години в чуждоезиковото обучение. Ще поясним защо разграничаваме точно тези първи 6 години. Ще разгледаме невероятните възможности, които тази благодатна възраст разкрива по отношение на усвояването на чужд език, както и най-често срещаните грешки, които допускат родители и педагози в този ранен етап от живота на детето.

В своя знаменит труд  „Велика дидактика“ родоначалникът на съвременната педагогика Ян Коменски разработва своя „Принцип на природосъобразност“, който гласи,  че природата е съвършена и само подражанието на нейните естествени модели би доближило всеки  процес до абсолютната  хармонията, присъщa на природните явления. Както есенната оран, торенето и засаждането на посевите изисква това да се случва в най-подходящия период от годината; както птиците гнездят на точно определени места, в точно определен  сезон, така и в живота на всеки човек има периоди, които са най-подходящи за всяка една активност, включително и за образованието.

Години по-късно, подобно на Коменски, видният италиански педагог д-р Мария Монтесори на база дългогодишните си наблюдения и изследвания в областта на детското развитие открива, че то преминава през серия от различни етапи, в които за определен интервал  от време в природата на детето се отключват способности за ускорено изграждане на конкретни умения и придобиване на точно определени познания. Тези интервали тя нарича „сензитивни периоди“.

По време на всеки един от тези периоди се наблюдава една комбинация от спонтанно изострен интерес, устойчива концентрация на вниманието и висока степен на възприемчивост към определена сфера на заобикалящия свят. При осигуряването на  подходящи  условия и помощни материали по време на този период, детето може да постигне забележителен прогрес с лекота, която не би могла да бъде повторена никога повече. А придобитите в сензитивния период  познания и умения са базова основа на всичко, което човекът ще изгради през останалата част от живота си.

Какво е нужно да знаем като родители за първите 6 години от живота на детето ни и какво прави тези първи 6 години толкова ключови, когато говорим за чуждоезиково обучение?

Според теорията на д-р Монтесори, възрастта от 0-6 години е сензитивният период за усвояване на езика. 90% от разговорните умения на човека са оформени точно в този период от неговия живот. Правилната работа с детето в този ранен етап може да направи така, че то да проговори своя първи чужд език успоредно с проговарянето на майчиния, без по никакъв начин това да му се отрази неблагоприятно.

  • НЕ ЛИШАВАЙТЕ ДЕТЕТО ОТ ИГРА

Академичният подход в тази крехка възраст е абсолютно неприложим. Ключовата дума тук е „забавно“, затова най-подходящо е заниманията да бъдат изградени под формата на игра. Според изтъкнатия руски психолог Лев Виготски, докато играе, детето „надскача себе си“ и успява да постигне неща, които при други обстоятелства не биха му се удали. Едва ли има родител, който да не е забелязал това явление при своето дете. Процесът на усвояване на чужд език с помощта на играта е много ефективен във възрастта от 2-4 години защото съвпада със сензитивните периоди за изграждане на двигателните функции и чувството за ред у детето. Непрекъснатият интерес към хващане, преместване, подреждане и пренареждане на най-различни предмети от обкръжението може да бъде използван рационално за поставяне на основите на чуждия език. Осигурете средата на детето с комплект от пластмасови букви или кубчета с буквите от азбуката, обградете го с нагледни материали, картинки и знаменца с изрисувани на тях растения, животни, храни и други елементи на най-близката обкръжаваща среда на детето. В интервала 3.5-4.5 години ще забележите спонтанния и непринуден детски интерес към писалката и молива, това се случва с настъпване на сензитивния период в изграждането на уменията за писане и рисуване. Сега е  моментът, в който можете много ефективно и деликатно да обогатите средата на детето с книжки за оцветяване и картинки на малко по-сложни думи като различните части на човешкото тяло, по-редки растения и животни и неща, които се намират извън най-близкото обкръжение на детето.  С напредване на възрастта е добре към двигателните игри да се добавят и все повече дидактически такива, като мемори игрите, картинните домина и други. Дидактическите игри  развиват освен конкретните познавателни способности и редица странични умения като концентрация,  наблюдателност, бързина на реакцията, които подпомагат допълнително усвояването на чуждия език. В това отношение съвременните деца са облагодетелствани, защото книжарниците и онлайн пространството изобилстват от подобни материали.

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИКАЗКИ И СТИХЧЕТА

Друг много ефективен  способ е използването на детските стихчета и приказки. Те са изключително полезни и са незаменими като средство за въвеждане на децата  в света на чуждоезиковото обучение по един деликатен и увлекателен начин. Оформени в един чуден микс от благозвучие, рима и ритъм,  детските произведения са от изключителна полза  по време на най-ранната фаза от изграждането на говорните умения и произношението.  На този етап, по-важно от точно разбиране на смисъла, е фактът, че децата се потапят в атмосферата на другия език, което изгражда у тях естествен усет към неговото звучене. За да помогне на децата в разбирането все пак,  учителят трябва да създаде жив език, чрез използване на разнообразен репертоар от вербални средства, които децата да слушат, както и различни визуални образи под формата на жест, пантомима, илюстрации и снимки, които да придадат по-ясен смисъл на съдържанието.
Аудиозаписите, които  придружават някои от детските произведения, са особено уместни в тази възраст, защото участващите в тях  професионални актьори  представят съдържанието изразително, с ясна дикция и подходящата интонация. Tова е възрастта, в която децата буквално попиват модела на произношение, на който са изложени.  Естественото натрупване на повторения при детските стихчета, както и характерните за тях рима и ритъм, спомагат за изграждане и обогатяване на лексиката, както и за изграждане на някои базови словесни конструкции.

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА И ПЕСНИ

В последните години все повече започва да се налага и използването на музиката и песните в ранното езиково обучение.  Те оказват много позитивно въздействие върху емоционалния климат и привнасят допълнителен нюанс към ефекта на игрите и приказките по време на учебния процес.  Изпълнението на детски песнички позволява участие на тялото, пляскане с ръце, тропане с крачета, което ги прави по-забавни за децата и повишават тяхната експресивност. Редица научни изследвания доказват, че музикалното въздействие стимулира нагласата и мотивацията за учене, а съчетанието на музика и текст оставя много по-трайни впечатления в съзнанието  на детето, което от своя страна прави усвояването по-бързо и и непосредствено.

Както сами се убеждавате, за да бъде ефективно, чуждоезиково обучение трябва да бъде много добре адаптирано и нагодено към специфичните изисквания на тази ранна възраст.

Това е период, който е много чувствителен на некомпетентно външно вмешателство. Не ставайте жертва на прекомерните родителски амбиции и не форсирайте ранната детска интелектуализация. Имайте предвид, че особено в първите няколко години външната намеса в обучението на детето е напълно безрезултатна, а нерядко има и обратен ефект. Нещата трябва да се случват много деликатно, защото всяко непремерено действие, може да отблъсне задълго детето от чуждия език, който родителите му така горещо желаят то да научи. Не търсете непременно ранните плодове на обучението. Ако вашето дете не проговаря веднага, това не е повод за притеснение. Натрупването на знания в ранната детска възраст притежава някои специфични особености, като наученото може да се активира по-късно, а в един прекрасен ден да останете приятно изненадани, че песничката или стихотворението на английски език, което детето не е успявало да усвои дълго време, сега се излива пред Вас в един неспирен словесен поток.

  • ПРЕДИМСТВАТА НА ПЪРВИТЕ 6

Едно от големите предимства на тази възраст е, че в първите 6 години детето все още не борави с категории като „вярно“ и „грешно“. За него не съществува  възможност „да се провали“ или „да не се справи достатъчно добре“, ако нещо го увлече, то просто се втурва през глава и се забавлява. Това му помага да навлезе съвсем безболезнено в света на чуждия език, без да изпитва съмнения в себе си и без да се фрустрира. Другото основно предимство, с което тази възраст изпъква пред всички останали е, че тя е най-добра за изграждане на правилното произношение. В следващите години детето ще има много други подходящи етапи, в които може да развие езиковите си познания. С напредване на възрастта за тяхното усъвършенстване ще спомагат редица други, придобити с годините полезни предимства като натрупания житейски опит, нарасналия интелектуален потенциал, способност за полагане на съзнателни усилия и управление на мотивацията, но възможностите за усвояване на произношението ще намаляват прогресивно с приключването  на ранните сензитивни периоди.

 В никакъв случай не пропускайте тази възраст, за да въведете детето в света на чуждоезиковото обучение. Възприятията на детския мозък са огромни; потенциалът, заложен от природата, е невероятен и в никоя друга възраст човек не е в състояние да възприеме толкова нова информация и да я обработи по този начин, както в най-ранното детство. Положените усилия от страна на родителите и проявеното търпение в тази възраст, ще се отблагодарят щедро през следващите години от живота на детето, а то винаги ще Ви бъде признателно за това!

Прочетете още