Мария Йовева

"Много съм благодарна на екипа на Evrista за възможността за индивидуално обучение, според моите специфични нужди и време. Преподавателят беше отзивчив, безупречно подготвен, търпелив, най- важното - страхотен човек и истински професионалист! Методът на обучение беше интерактивен и модерен. Процесът и занятията бяха приятни и лесни, а екипа - изключително лъчезарен и добронамерен! Препоръчвам на всеки, който иска да научи много - дори и за малко време, по приятен начин! Прекрасни сте, Успех!"

индивидуално обучение по английски език, ниво C1  Advanced

Предлози за време на английски език

Едно от нещата, които затруднява хората, изучаващи чужд език, е да научат предлозите, които се използват в различни ситуации. Причината е, че не трябва да си ги превеждаме буквално. Най-добрият начин да се научат предлозите е да се наизустяват чрез изрази. В тази статия ще разгледаме Prepositions of time in English (Предлози за време и тяхната употреба).

 

 

 

 

On + day / date

Използваме предлога ON за дните от седмицата и за датите.
дни (days): on Mondays / on Saturday / on Friday mornings / on Christmas day / on my birthday.
дати (dates): on the sixteenth of May / on twenty-eighth of October / on 15th July

In + seasons of the year / years and centuries / months / parts of the day

Използваме предлога In за месеците, годините, сезоните, и частите от деня.
сезони (seasons of the year): in spring / in summer / in autumn / in winter
години (years): in 2017 / in 1998 / in the twentieth century / in 21st century
месеци (months): in January / in May / in December
части от деня (parts of the day): in the morning / in the afternoon / in the evening

At + clock times / mealtimes

Използваме предлога At за точен час или за конкретен период от време
at eight o’clock / at nine thirty
at breakfast / at lunchtime / at teatime
at night / at the weekend / at Christmas / at Easter

Ago

Използваме Ago за определен момент в миналото
three weeks ago / a few minutes ago / two hours ago

Since + a time in the past to now

Използваме since за определен париод от време, който започва в миналото и продължава до момента.
Joe is in the hospital. He has been in hospital since Monday.

For + period of time

Използваме for за определен период от време, когато искате да обозначим колко време продължава нещо
for three days / for ten years / five minutes / a long time
Mike stayed with us for three days.

Прочетете още